Garantiiremont ja selle teostus Ranoja OÜ poolt

Ranoja OÜ vahendab müüdud kaupadele tootja garantiid, garantiiprotseduure ning garantiiremonti. Garantiiaja pikkus on määratletud tootja poolt.  Garantiiaja pikkus on välja toodud seadet tutvustvas spetsifikatsioonis või kodulehel. Ranoja OÜ juhindub garantii andmisel Eesti Vabariigi seadustest ja vastavatest ettekirjutustest.

Garantiiaeg algab ostuarve väljastamise kuupäevast. Garantiiteeninduse teostamiseks on Ranoja OÜ-l õigus nõuda ostuarve või selle koopia esitamist. Ostuarve või selle koopia esitamata jätmise korral võtab Ranoja OÜ endale õiguse keelduda garantiihoolduse ja -remondi teostamisest. Samuti võtab Ranoja OÜ endale õiguse keelduda garantiiremodist, kui tootel on füüsiline kahjustus, mis on tekkinud või tekitatud kliendi süül või ettevaatamatuse ja hooletuse tõttu; toote seerianumber on puudu, rikutud või pole loetav; toote garantiiaeg on läbi; tootele on paigaldatud lisakleebiseid, mille tõttu toote mudel, seerianumber, tootmisaeg vm garantiiaega tõendav info pole loetav; toode varustatakse või kasutatakse koos osade, komponentide või välisseadmetega, mis ei ole tootja poolt konkreetseks rakenduseks lubatud; toodet on teenindanud ja/või remontinud tootja poolt volitamata isik. Eraisikute puhul vastutame kaubal ilmnevate puuduste eest 2 aasta jooksul. Ärikliendi puhul lähtume tootjapoolsest garantiiajast 12 kuud (1 aasta).

Garantii hõlmab, toote ja tema lisade töövõime taastamist, juhul kui seadme töövõime on katkenud tulenevalt materjali- või tootmisprotsessidefektidest normaalse kasutuse korral, garantiiperioodi jooksul.

Garantii ei hõlma;

 • Väljasõidutasu kliendi juurde
 • Seadme väärast või asjatundmatust paigaldusest tingitud probleeme
 • Seadme väärast või asjatundmatust hooldusest tingituid probleeme
 • Seadme väärast või asjatundmatust kasutamisest tingituid probleeme
 • Seadme väärast või asjatundmatust säilitamisest tingitud probleeme
 • Voolutugevusest või selle kõikumisest tingitud probleeme
 • Mittesobiva andmekandja kasutamisest tulenevaid probleeme
 • Vigu, mis on eemaldatavad korrigeerimise või puhastamise teel
 • Õnnetusjuhtumiga seoses tekkinuid vigu
 • Tootedefekte, mille on põhjustanud mitteoriginaalseadistused –parendused
 • Probleeme, mis on tekkinud mitteoriginaal varuosade, lisaseadmete või kulumaterjalide kasutamisel
 • Probleeme, mis on tekkinud mitteõige varuosa, lisaseadme või kulumaterjali kasutamisel
 • Transpordi käigus tekkinuid vigastusi
 • Pakendite kahjustusi
 • Kuluvosade vahetust (Kummipuksid, rihmad, trossid, käigutrossid, hoolduskomplektid, jne.)